Thông tin tham quan

Địa chỉ: Số 201, đoạn 2 đường Shipai, quận Bắc Đầu, T.p Đài Bắc. (Tầng 1, Giới Thọ Đường)

Thời gian mở cửa: Thứ 2 tới thứ 6, khung giờ 09:30-11:30; 14:00- 15:20

  • Thông tin tham quan
  • Khu vực hiển thị thông tin
  • Khu vực cúp
TOP