Hướng dẫn

Website căn cứ theo “Quy định lập trình trang web dành cho người khuyết tật” cung cấp điểm định vị dành cho người khiếm thị và thiết kế một số chức năng chuyên biệt như bàn phím nhanh .v.v… Dưới đây là hướng dẫn sử dụng bàn phím nhanh trên website này:

Alt+U: The upper main menu linking zone in which linking items are provided for contents in main items to be achieved.
Alt+C: The middle content zone in which contents of all web pages are exhibited.
Alt+B: The lower menu linking zone in charge of the linking of [Information Security Policy] and [Privacy Policy].

TOP