Bệnh viện đa khoa Quân Nhân Đài Bắc

Bệnh viện đa khoa Quân Nhân Đài Bắc
Hội trường Viện Sử

xem người bệnh như người thân
vươn tới sựưu việt
tuân thủ luân lý y đức
giữ chữ tín và tuân thủ pháp luật