คู่มือการจราจร

นั่งรถไฟฟ้า MRT สาย Xinyi ไปยังสถานี Shipai เปลี่ยนรถรับส่งโรงพยาบาลหรือรถบัส

ข้อมูลรถรับส่ง

(ทุก ๆ 5-10 นาที)

วันธรรมดา 07: 00-21: 30 น.

วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 07: 00-18: 00 น.

TOP